Norway - Stavanger, Senior Account Manager - Landmark

Date: Dec 5, 2018

Location: Tananger, 11, NO, 4065

Apply now »
Apply now

Apply for Job

Halliburton er et internasjonalt selskap som ble etablert i USA i 1919. Selskapet har mer enn 50,000 ansatte i over 70 land og leverer produkter og tjenester til olje- og gassindustrien innenfor alle stadier av leting, utvikling og produksjon. Vi søker medarbeidere som ønsker å innovere seg, vokse og lede. Erfare de utfordringer, muligheter og belønninger som kommer fra å jobbe for et av verdens ledende leverandører til energiindustrien.

Mer informasjon vedrørende Landmark finnes via denne linken: https://www.ienergy.community/

 

Vi har en posisjon ledig i Halliburton Norge, avdeling Landmark, for en erfaren salgsperson. Arbeidssted blir Stavanger.

 

Stillingsbeskrivelse:

 • Utforme og utføre salgsplaner for programvare og relaterte tjenester for tildelte markedssegmenter og kunder
 • Forståelse for kunders forretningsstrategi og utvikling av løsninger for å dekke tekniske og operasjonelle behov
 • Etablere gode og effektive relasjoner til ledelse og tekniske medarbeidere i kundebedrifter
 • Forhandle kontrakter og styre kommersielle prosesser
 • Forbedre Landmarks posisjon ved å bidra til effektiv styring av Landmarks tekniske, kommmersielle og operasjonelle ressurser
 • Utforme nytte og verdi punkter for Landmark’s løsning som samsvarer med kunders behov
 • Etablere salgsplaner for strategiske kunder med fokus på forretningsutvikling

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

 • 5+ års relevant erfaring, fortrinnsvis fra teknologisalg og markedsføring
 • Bachelor eller mastergrad kreves, fortrinnsvis i geoloi, geofysikk, ingeniørfag eller IT

 

Personlige egenskaper:

 • I stand til å utøve ledelse og etablere interne og eksterne nettverk
 • Resultatorientert med evne til å jobbe selvstendig og styre egen arbeidsdag

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Landmark
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Kjell Nedrebø (+47) 51 83 82 51

Rekrutterer: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

 

Søknadsfrist: 14.12.2018

 

 

 

English Version:

 

 

Halliburton is an international company that was established in the USA in 1919. The company has more than 50,000 employees in over 70 countries and delivers products and services to upstream players in the oil and gas industry at every stage of reservoir development and production. We are looking for the right people — people who want to innovate, achieve, grow and lead. Experience the challenges, rewards and opportunity of working for one of the world’s largest providers of products and services to the global energy industry. For more information regarding the Landmark business line, please visit:

https://www.ienergy.community/

 

We have a position open in Halliburton Landmark for an experienced Account Manager. Location will be Stavanger, Norway.

 

Job description:

 • Develop and execute sales plans for software and related services for assigned market segments and customers
 • Understand customer’s business strategy and develop relevant solutions to cover requirements
 • Develop relationships with customer’s  executive, management and technical staff
 • Negotiate and manage contracts and commercial processes
 • Improve penetration by directing the technical, commercial and operational capabilities of Landmark
 • Distill key solution benefits into core business value messages matching customer needs
 • Develop and maintain holistic account plans for strategic accounts with focus on business expansion
 • Develop and maintain relevant contacts for the purpose of assessing local needs and service quality

 

We offer:

Competitive pensjon- and insurance sheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchace plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

 • 5 plus years of relevant sales and account management experience
 • Experience with technology sales and marketing
 • Completion of bachelor- or master degree, preferably in geosciences, engineering or IT sciences

 

Personal qualities:

 • Proven leadership qualities and ability to build and manage internal and external networks
 • Self-managed, decisive and results oriented
 • Excellent communication skills (both verbal and written)

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Landmark
100% stilling

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Kjell Nedrebø (+47) 51 83 82 51

Recruiter: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

 

Deadline: 14th of December 2018


Job Segment: Account Manager, Manager, Marketing Manager, Sales, Management, Marketing

Apply now »
Apply now

Apply for Job