Search results for "aberdeen beeg".

Search results for "aberdeen beeg". Page 1 of 3, Results 1 to 25
Title Location Date
Reset
United Kingdom Aberdeen: Associate Mechanic Technician
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 10, 2019 0.00 mi M035-ESG-Mechanic Technician, Assoc (54656444) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Associate-Mechanic-Technician-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 10, 2019
United Kingdom Aberdeen: Tech Prof-Completions, Assoc
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 10, 2019 0.00 mi K951-ESG-Tech Prof-Completions, Assoc (53087036) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Tech-Prof-Completions%2C-Assoc-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 10, 2019
United Kingdom Aberdeen: Sr Maint Engineer - Logging and Perforating
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Dec 26, 2018 0.00 mi L035-ESG-Maint-Prof, Sr-L&P (53153956) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Sr-Maint-Engineer-Logging-and-Perforating-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Dec 26, 2018
United Kingdom Aberdeen: Fld Svc Mgr-Wireline and Perf
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 8, 2019 0.00 mi LP12-ESG-Fld Svc Mgr-Wireline and Perf (54502387) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Fld-Svc-Mgr-Wireline-and-Perf-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 8, 2019
United Kingdom Aberdeen: Entry Level Engineer - Pipeline/Process
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019 0.00 mi PP15-ESG-Tech Prof-PPS, Assoc (53431764) Temporary ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Entry-Level-Engineer-PipelineProcess-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019
United Kingdom Aberdeen: Tech Prof-PPS, Assoc
Aberdeen, ABD, GB, AB21 0GN Dec 24, 2018 0.00 mi PP15-ESG-Tech Prof-PPS, Assoc (53431764) Regular employee ABD Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Tech-Prof-PPS%2C-Assoc-ABD-AB21-0GN
Aberdeen, ABD, GB, AB21 0GN Dec 24, 2018
United Kingdom Aberdeen: Tech Prof-HSE, Sr
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Dec 28, 2018 0.00 mi A450-ESG-Tech Prof-HSE, Sr (53086717) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Tech-Prof-HSE%2C-Sr-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Dec 28, 2018
United Kingdom Aberdeen: Field Service Rep. III - Drilling Fluids
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019 0.00 mi BD10-ESG-Fld Svc Rep-Fluid Perf III (44999970) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Field-Service-Rep_-III-Drilling-Fluids-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019
United Kingdom Aberdeen: Service Operator I - Frac/Acid
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019 0.00 mi PF03-ESG-Svc Operator I-Frac Acid (43037802) Agency ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Service-Operator-I-FracAcid-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019
United Kingdom Aberdeen: Service Operator I - Logging and Perf
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 8, 2019 0.00 mi LP03-ESG-Svc Operator I-L&P (43034390) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Service-Operator-I-Logging-and-Perf-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 8, 2019
United Kingdom Aberdeen: Electronics Technician I
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 15, 2019 0.00 mi M011-ESG-Electronic Technician I (43033462) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Electronics-Technician-I-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 15, 2019
United Kingdom Aberdeen: Lead Material Handler
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 9, 2019 0.00 mi K448-ESG-Material Handler, Lead (53086088) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Lead-Material-Handler-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 9, 2019
United Kingdom Aberdeen: Service Supervisor III - Coiled Tubing
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019 0.00 mi PC10-ESG-Svc Supv III-Coiled Tubing (43037798) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Service-Supervisor-III-Coiled-Tubing-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019
United Kingdom Aberdeen: Logistics Specialist
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019 0.00 mi PL48-ESG-Logistics Specialist (53458678) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Logistics-Specialist-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019
United Kingdom Aberdeen: Field Service Rep. I - Drilling Fluids
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 17, 2019 0.00 mi BD08-ESG-Fld Svc Rep-Fluid Perf I (44999968) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Field-Service-Rep_-I-Drilling-Fluids-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 17, 2019
United Kingdom Aberdeen: Service Supervisor I - Cementing
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 7, 2019 0.00 mi ZZ08-ESG-Svc Supv I-Cementing (43034401) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Service-Supervisor-I-Cementing-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 7, 2019
United Kingdom Aberdeen: Service Specialist I - TCP
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 8, 2019 0.00 mi TP05-ESG-Svc Spec I-TCP (43037856) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Service-Specialist-I-TCP-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 8, 2019
United Kingdom Aberdeen: Operator Assistant I-Surface Well Testing
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019 0.00 mi SW01-ESG-Op Asst-Surface Well Testing, I (54045818 Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Operator-Assistant-I-Surface-Well-Testing-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019
United Kingdom Aberdeen: Service Supervisor III - Frac/Acid
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019 0.00 mi PF10-ESG-Svc Supv III-Frac Acid (43037807) Agency ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Service-Supervisor-III-FracAcid-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 18, 2019
United Kingdom Aberdeen: Tech Prof-Cementing
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 19, 2019 0.00 mi K942-ESG-Tech Prof-Cementing (53085905) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Tech-Prof-Cementing-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 19, 2019
United Kingdom Aberdeen: Service Operator I - Cementing
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 19, 2019 0.00 mi ZZ03-ESG-Svc Operator I-Cementing (43034399) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Service-Operator-I-Cementing-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 19, 2019
United Kingdom Aberdeen: Tech Prof-PPS, Assoc
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 8, 2019 0.00 mi PP15-ESG-Tech Prof-PPS, Assoc (53431764) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Tech-Prof-PPS%2C-Assoc-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 8, 2019
United Kingdom Aberdeen: INSITE Specialist, Surface Data Logging, Junior
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 8, 2019 0.00 mi SV06-ESG-INSITE Spec-SDL, Jr (53669410) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-INSITE-Specialist%2C-Surface-Data-Logging%2C-Junior-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 8, 2019
United Kingdom Aberdeen: Technical Planner I
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 10, 2019 0.00 mi FF03-ESG-Technical Planner I (43034370) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Technical-Planner-I-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 10, 2019
United Kingdom Aberdeen: Service Leader - Coiled Tubing
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 11, 2019 0.00 mi PC11-ESG-Svc Leader-Coiled Tubing (43037799) Regular employee ABE Aberdeen-United-Kingdom-Aberdeen-Service-Leader-Coiled-Tubing-ABE-AB21-0GN
Aberdeen, ABE, GB, AB21 0GN Jan 11, 2019