Service Planner - Accounting

Date:  Sep 8, 2023
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

Vi ser etter et nytt teammedlem i vår Opportunity to Cash (OTC) / finansavdeling. I denne rollen kan du forvente en arbeidsdag hvor du er i jevnlig kontakt med ulike deler av organisasjonen. Du vil være ansvarlig for OTC-prosessen for gitte operasjoner og støtte operasjon med daglig aktivitet innenfor OTC-prosessen, fra salgsordreoppretting til klargjøring for levering og fakturering.

Våre verdier er fundamentet for alt vi gjør. Vi søker etter deg som kjenner seg igjen i våre verdier: sikkerhet, tillit, samarbeid, integritet og respekt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for Opportunity to Cash (OTC) prosessen for gitte operasjoner
 • Opprette og følge opp salgsordre i SAP iht kontrakt
 • Fakturere salgsordre i SAP
 • Følge opp andre tilhørende systemer som BSA og Modem
 • Opprette og følge opp innkjøpsrekvisjoner i SAP
 • Månedsavslutning
 • Rapportering
 • Lagerbeholdningskontroll
 • Sikre samsvar med prosedyrer og prosesser
 • Prosessforbedringer
   

Kvalifikasjoner
Høyere økonomisk utdanning på bachelor / master nivå
Du arbeider selvstendig og i team, er proaktiv og har fokus på sikkerhet
God kunnskap og erfaring fra SAP er en fordel
Gode Excel og system kunnskaper
Gode skriftlige og muntlige norsk og engelsk kunnskaper

Personlige egenskaper 
Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Du må være service innstillt da du vil ha kontakt med både interne og eksterne kunder.

Gode organisatoriske ferdigheter, strukturert og i stand til å håndtere flere oppgaver i et miljø med høyt aktivitetsnivå, ofte med korte tidsfrister.

Du må være proaktiv, fleksibel og trives i et dynamisk, spennende og uformelt arbeidsmiljø.

Oppmerksomhet på detaljer samt å se helhetsbildet.

Evne til å jobbe selvstendig i tillegg til å være et pålitelig teammedlem.

Vi tilbyr
Gode karriere- og utviklingsmuligheter
Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold
Helse- og behandlingsforsikring
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Gunstig aksjespareordning
Egen sosialklubb og flere arrangementer gjennom året
Gratis parkering samt egen bussordning

Arbeidssted
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger

Avdeling
Finans

Kontaktpersoner
Ansvarlig for stillingen: Krister Haugvaldstad (+47) 936 36 388
Rekrutterer: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30


Søknadsfrist

25. september 2023

 

 

English version:

 

We are looking for a new team member in our Opportunity to Cash (OTC) / Finance department. In this role you can expect to regularly be in contact with various parts of the organization. You will be responsible for the OTC process for given operations and support the operational side with day-to-day activity within the OTC Process, from sales order creation to preparation for delivery and invoicing.
 

Our values are the foundation for everything we do. If you can identify with our values: Safety, Trust, Collaboration, Integrity and Respect you can be the one we are looking for.

Job description

 • Responsible for the Opportunity to Cash (OTC) process for assigned rigs
 • Create and follow up sales orders in SAP.
 • Invoicing sales orders in SAP according to contract terms.
 • Follow up other associated systems such as BSA and Modem
 • Create and follow up purchase requisitions in SAP
 • Month end billing and accruals
 • Reporting
 • Inventory control
 • Ensure compliance according to Company procedures and processes
 • Continuous Improvement of OTC processes
   

Qualifications
Higher commercial education at Bachelor/Master Level

You work independently and in a team, are proactive and focus on safety

SAP knowledge and experience

Strong Excel knowledge and system skills

Fluent in Norwegian and English, both written and orally

 

Personal Qualities

You must have good communication and collaborative skills.

You must be service minded as you will have contact with both internal and external customers.

Good organizational skills, structured and able to handle multiple tasks in a high activity level environment, often with short deadlines.

You must be proactive and flexible and thrive with working in a dynamic, exciting and informal working environment.

Attention to details as well as see the overall picture.

Ability to work independently as well as being a trusted team member. 

 

We offer

Great career and development opportunities
Highly skilled colleagues in a diverse environment
Company health insurance
Competitive pension- and insurance scheme
Beneficial employee stock-purchase plan
Social club with several arrangements throughout the year
Free parking and company bus arrangements


Location
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Contact Persons
Hiring Manager: Krister Haugvaldstad (+47) 936 36 388
Recruiter: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30

Deadline

25th September 2023


Job Segment: ERP, SAP, Technology