Avdelingsøkonom - Finans

Date:  Sep 13, 2023
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

Er DU den vi leter etter?
 

Du er nysgjerrig og trives med å arbeide i et dynamisk, spennende og uformelt arbeidsmiljø.

Den rette kandidat vil være økonomisk fagperson og rådgiver.

Du har gode organisatoriske evner og er vant til å håndtere komplekse oppgaver i en hektisk hverdag.

 

Våre verdier er fundamentet for alt vi gjør. Vi søker etter deg som kjenner seg igjen i våre verdier: sikkerhet, tillit, samarbeid, integritet og respekt. 

 

Arbeidsoppgaver

Økonomisk rådgiving for avdelingen

Gjennomgang av kontrakter og andbud

Oppfølging av kontrakter og lønnsomhetsanalyser

Månedlig rapportering, inkludert variansanalyse

Månedsavslutning (herunder inntekts- og kostavsetninger)

Kostnadskontroll

Utarbeide månedlig og årlig budsjettplan

Beregne og vedlikeholde interne kostnadssatser

Utvikle modeller for beregning og simulering ifm kontraktsinngåelser

Sikre samsvar med prosedyrer og prosesser

Prosessforbedringer

 

Kvalifikasjoner

Høyere økonomisk utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå

Du arbeider selvstendig og i team, er proaktiv og har fokus på sikkerhet

Minimum 3 års erfaring fra regnskap og kostnadskontroll, fortrinnsvis fra oljeindustrien eller prosjektregnskap

I denne rollen er det viktig at du behersker både norsk og engelsk skriftlig og muntlig

God Excel kunnskap

SAP erfaring

 

Personlige egenskaper

I denne rollen kan du forvente en arbeidsdag hvor du er i jevnlig kontakt med kolleger fra ulike deler av organisasjonen, og du må derfor ha gode kommunikasjon- og samarbeidsferdigheter.

Du må være proaktiv, fleksibel og trives i et dynamisk miljø.

Vi søker deg som ser detaljene, samt hvordan disse passer inn i det store bildet.

 

Vi tilbyr

Gode karriere- og utviklingsmuligheter
Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold
Helse- og behandlingsforsikring
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Gunstig aksjespareordning
Egen sosialklubb og flere arrangementer gjennom året
Gratis parkering samt egen bussordning

Arbeidssted
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norge

Avdeling
Økonomi
100% stilling

Kontaktpersoner
Ansvarlig for stillingen: Espen Kalheim (+47) 454 74 017
Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

Søknadsfrist
5. oktober 2023

 

 

English version:

 

Are YOU the one we are looking for?
 

You are curious and thrive with working in a dynamic, exciting and informal working environment.

The right candidate will be the finance expert and advisor.

You have good organizational skills and able to handle a complex and hectic everyday life.

 

Our values are the foundation for everything we do. If you can identify with our values: Safety, Trust, Collaboration, Integrity and Respect you can be the one we are looking for.

Job description
Financial advisor for the business unit
Review of contracts and contract proposals

Month end closing (including revenue and cost accruals)

Contract profitability review

Cost control

Calculate and maintain internal cost rates.

Develop various simulation and calculation models, including business cases.

Usage, and the possibility to develop, digital models for better efficiency and accuracy
Ensure compliance with law and policies.

Process improvements
 

Qualifications
Higher commercial education at Bachelor or Masters Level
Ability to work independently and in a team, to be proactive and focused on safety
Minimum of 3 years’ experience from accounting and cost control, preferable from the oil industry or project accounting

In this position it is important that you are fluent in Norwegian and English both written and orally

Strong Excel knowledge
SAP experience

 

Personal qualities

In this role you can expect a workday where you are in daily contact with colleagues from various part of the organization and you will therefore need to have good communication and collaborative skills.

You must be proactive and flexible and thrive in a high activity level environment.

We seek you who are keen on overall thinking and ability to see the big picture and also see new solutions for improvement.

 

We offer

Great career and development opportunities
Highly skilled colleagues in a diverse environment
Company health insurance
Competitive pension- and insurance scheme
Beneficial employee stock-purchase plan
Social club with several arrangements throughout the year
Free parking and company bus arrangements


Location
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line
Finance
100% position


Contact Persons
Hiring Manager: Espen Kalheim (+47) 454 74 017
Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

Deadline
5th October 2023


Job Segment: ERP, SAP, Technology