Share this Job

Forretningsutvikler, Business Development - Wireline and Perforating

Date:  May 4, 2021
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

For å styrke Halliburton’s forretningsutviklingsteam for tjenester relatert til behandling av Wireline og Perforerings tjenester søker vi etter Forretningsutvikler for avdelingen Wireline & Perforating

 

Arbeidsoppgaver:

En forretningsutvikler for Halliburton W&P vil være ansvarlig for å aktivt identifisere og søke nye forretningsmuligheter.  I stillingen vil man delta i kartlegging av markedskrav, kunders behov og promotere Halliburton’s løsninger og kapasitet.

Forretningsutvikleren vil planlegge og utforme kommersielle tilbud ved å koordinere bidrag fra teknisk, operasjon, legal, finans og ledelse.  Man vil overvåke og bearbeide kundetilfredshet, gjennomføre marked- og forretningsanalyser samt bidra i utformingen av den langsiktige markedsstrategien. Forretningsutvikleren vil gjennomføre marked- og forretningsanalyser, bidra til budsjettering og rapportere finansielle måletall. Det er forventet at man arbeider proaktivt med andre produktlinjer i Halliburton for å optimalisere verdien i våre leveranser. I rollen vil man også delta aktivt i kontraktsadministrasjon og oppfølging mot operasjonsavdelingen.

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pernsjons-og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

  • Høyskole eller universitetsgrad innen ingeniørdisiplin, geologi eller økonomi
  • 5+ erfaring fra Wireline (open hole og cased hole) og/eller Perforerings operasjoner på land, eller 8+ års erfaring innen samme fagområde
  • God kommersiell forståelse
  • God kommunikasjonsevner, både på engelsk og norsk, skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper:

For å lykkes i denne rollen må du være motivert, en god lagspiller, ha gode kommunikasjonsevner og et analytisk tankesett. Man må være fleksibel og i stand til å møte tidsfrister for arbeidsoppgavene. Du må også ha evnen til å bygge og beholde sterke og effektive relasjoner, både internt og eksternt, i et svært kundesentrert miljø. Det forutsettes at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Wireline & Perforating

100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Bjørnar Kalsvik, Bjornar.kalsvik@halliburton.com

Rekrutterer: Trude Synes Nordvik (+47) 51 83 84 90

 

Søknadsfrist: 31.05.2021

 

 

English version:

We are looking for an Account Representative for the Wireline & Perforating Business Development team with focus on Open Hole and Cased Hole services. Knowledge related to TCP – Tubing Conveyance Perforating is a differential.

 

Job description:

An Account Representative for Halliburton W&P will be responsible for actively identifying and pursuing new business opportunities. In the position you will assist in determination of market and customer requirements and promote Halliburton technology and capacity.

 

You will plan and prepare technical and/or commercial proposals by coordinating input from technical, operation, legal, finance and management. In addition you will monitor and manage customer satisfaction, perform business analysis and participate in shaping the long term market strategy. It is expected that you proactively work with other Halliburton product lines to optimize the value in our deliveries. In the role you will also actively participate in contract management and follow up with the operations department.

 

We offer:  

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

  • Engineering or graduate degree (or equivalent) in engineering, petroleum or geology
  • 5+ years operational experience in wireline Open Hole and Cased Hole
  • Good commercial understanding
  • Good communications skill, both in Norwegian and English, written and oral

 

Personal qualities:

You are motivated, a good team player, have good communication and interpersonal skills and an analytical mindset. You have the ability to negotiate with customers and readily show flexibility and willingness to meet established deadlines. You also have the ability to build and maintain strong and effective relationships, both internally and externally in a customer-focused environment. The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Wireline & Perforating
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Bjørnar Kalsvik, Bjørnar.Kalsvik@halliburton.com 

Recruiter: Trude Synes Nordvik (+47) 51 83 84 90

 

Application deadline: 31st May 2021


Job Segment: Business Development, Business Analyst, Sales, Technology