Norway - Stavanger, Logistics Specialist, Sr - Supply Chain

Date: Feb 8, 2019

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Grunnet økende arbeidsmengde i logistikk avdelingen vår er vi på jakt etter deg som ikke er redd for å ta i et tak og er klar for en utfordrende hverdag i et allsidig team.

Avdelingen håndterer all type pakking av gods, truckkjøring, organisering av transporter både innen- og utenriks, samt logistikkstøtte for bedriftens prosjektavdeling der Supply Chain koordinerer forsendelser til hele brønner på tvers av bedriftens avdelinger. Stillingen gir mulighet for videreutvikling.

Denne stillingen vil være i vårt logistikkteam som håndterer alle transporter innen og utenriks.

 

Arbeidsoppgaver:

De aller fleste av våre gjøremål som listet under gjøres i SAP og i egenutviklede datasystemer.

 • Organisere transporter på sjø, fly og vei nasjonalt og internasjonalt
 • Innhente og forhandle transportforslag – utarbeide oversikt over totale transportrelaterte kostnader
 • Utstede transportdokumentasjon
 • Følge opp/ koordinere fra bestilling til fakturering
 • Kommunikasjon med interne og eksterne kunder og leverandører

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse/ fagbrev innenfor fagfeltene logistikk/ forsyningskjede
 • 3-5 års relevant erfaring innen logistikk, transport og spedisjons virksomhet
 • Erfaring med forsendelser av farlig gods
 • Kunnskap til / erfaring med tollbehandling og bestemmelser
 • God kjennskap til oljerelatert utstyr
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • God kjennskap og erfaring fra bruk av ulike datasystemer

 

Personlige egenskaper:

Vi er på jakt etter kandidater som er nøyaktige og fleksible og som ønsker å utvikle seg.

Kandidaten må ha evne til å samarbeide med andre og jobbe selvstendig.

Du må ha evne til å jobbe strukturert, holde orden og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag.

Vi er et oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain

100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Tove Opedal (+47) 911 38 172

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 24.02.2019

 

 

English version:

Due to increasing activity in our logistics department we are looking for you that have high work capacity, are ready for challenging days, in a team that handles versatile work tasks.

The department handles all types of packing of goods, forklift handling, organization of transports both domestic and internationally, as well as logistics support for the company's project department where Supply Chain coordinates shipments to entire wells across the company's departments. The position allows for further development.

This position will be in our logistics team that handles all domestic and international transports.

 

Job description:
Most of our tasks as listed below is performed in SAP or in other digital solutions

 • Organize shipments on ocean, air and road both domestic and international
 • Obtain and negotiate quotes – including making sure that we evaluate the total cost picture (TCO)
 • Issue transportation documentation
 • Follow up/ coordinate shipments from order to Invoice
 • Communicate with internal and external customers and vendors.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

 • Education / vocabulary within the fields of logistics / supply chain
 • 3-5 years of relevant experience in logistics, transportation and freight operations
 • Experience with dangerous goods shipments
 • Knowledge to/ experience in handling of Customs documentation/procedures
 • Knowledge to oil related equipment
 • Good Norwegian and English knowledge oral and in writing
 • Good knowledge to computer systems

 

Personal qualities:
We are looking for candidates who are accurate, flexible and want to develop own skills.

The candidate must have the ability to perform well in team as well as working independently.

You must have the ability to work structured, keep track and manage complex workloads in short time frames.

We are an oil service company looking for you who enjoy providing service.

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain

100% position

 

Contact Persons:

Ansvarlig for stillingen: Tove Opedal (+47) 911 38 172

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline: 24th February 2019

 


Job Segment: Logistics, Supply Chain, Supply, ERP, SAP, Operations, Technology