Norway - Stavanger, Procurement Contract Specialist / Strategiske anskaffelser, Supply Chain

Date: Nov 30, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Apply now »
Apply now

Apply for Job

Halliburton er et internasjonalt selskap etablert i USA i 1919. Selskapet har flere enn 50 000 ansatte i over 70 land, og leverer produkter og tjenester til oppstrømsaktører i olje- og gassindustrien på alle stadier i utvinningen av et reservoar.
Vi ser etter deg som ønsker å være innovativ, målrettet, engasjert og bidrar til vekst. Hos oss vil du oppleve utfordringer, fordeler og muligheter til å jobbe for en av verdens største leverandører av produkter og tjenester til den globale energibransjen.

 

Innkjøps- og kontraktavdelingens mål er være den beste innkjøps- og kontraktavdelingen i bransjen som bidrar til å gi Halliburton varige konkurransefortrinn i markedet. 

 

Er du på jakt etter nye og spennende utfordringer innen anskaffelser og kontrakt?
Vi søker etter en dyktig Procurement Contract Spesialist til vår Supply Chain avdeling. Du vil få ansvar for egne anskaffelsesprosjekter og leverandør-kontrakter og din erfaring og motivasjon vil bidra til at vi når vårt mål og utvikler oss.

 

Arbeidsoppgaver

Strategiske anskaffelser

Lede og gjennomføre anbudskonkurranser og forespørsler

Lede og gjennomføre forhandlinger, evalueringer og kontraktsinngåelser

Oppfølging og administrasjon av leverandørkontrakter

Leverandør- og markedsanalyser

Leverandørutvikling og oppfølging av kritiske leverandører

Bistå bedriftens Business Development avdeling i anbudsprosesser

Gjennomføre og utvikle kostnadsreduserende tiltak og forbedringstiltak i et «Total Cost of Ownership» perspektiv

 

Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

Utviklende og spennende arbeidsoppgaver

 

Kvalifikasjoner

Bachelor (BSc)- eller Mastergrad (MSc) innenfor økonomi, juss eller tekniske fag.

Erfaring fra lignende jobber kan kompensere for manglende utdannelse.

Erfaring innen anbudskonkurranser, kontraktsadministrasjon og forhandling er et fortrinn,

Også annen relevant erfaring er av interesse dersom du mener du kan bidra til vårt mål.

Gode excel kunnskaper, samt at du behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig er viktig i denne stillingen.

 

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som er kommersielt anlagt, nysgjerrig og lærevillig – som liker å gjøre en god avtale.

Du bør ha gode analytiske evner, være kundeorientert og målbevisst med god evne til å gjennomføre anskaffelsesprosjekter. Dette stiller krav til at du er selvgående, proaktiv og fleksibel samt jobber strukturert og har evne til å tenke helhetlig.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er en selvfølge og du må fungere godt i team, samt trives med et høyt aktivitetsnivå.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Roger Iversen (+47) 950 42 595

Rekrutterer: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 00

 

Søknadsfrist: 16. desember 2018

 

 

 

English version:

Halliburton is an international company that was established in the USA in 1919. The company has more than 50,000 employees in over 70 countries and delivers products and services to upstream players in the oil and gas industry at every stage of reservoir production.
We are looking for the right people — people who want to innovate, achieve, grow and lead. Experience the challenges, rewards and opportunity of working for one of the world’s largest providers of products and services to the global energy industry.

 

The Procurement and Contracts department goal is to be the best procurement and sourcing function in the business to give Halliburton lasting advantages in the market.

 

Are you looking for new challenges within sourcing and contracts management and can identify yourself with our goal? We are looking for a specialist in Strategic Sourcing for our Supply Chain Department. In this position, you will be responsible for managing sourcing projects and supplier contracts. Your knowledge and experience will also help reach our goal and help us develop.

 

Job description:

Strategic sourcing

Lead and execute tenders and requests

Manage negotiations, evaluations and execute contracts

Follow up of suppliers contracts

Conduct supplier and market analysis

Supplier development and follow-up of critical suppliers

Support the Business Development department in tender processes towards customers

Carry through cost reduction and improvement initiatives in a “Total Cost of Ownership” perspective.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

Exiting work and personal development

 

Qualifications:

Bachelor (BSc) or Master (MSc) in economics, legal or technical subjects

Experience from similar positions can compensate for formal education

Experience from tender and contract management. Other backgrounds are of interest if you believe you can contribute to our goal. In this position it is important that you have good knowledge of excel, and also are fluent in Norwegian and English, written and verbally.

 

Personal qualities:

We are looking for a candidate with good commercial and negotiation skills who enjoys making a good deal.

You should be proactive and structured – and have the ability to carry through sourcing projects 

We want you who are forward looking with excellent communication and collaboration skills

You will work both independently and in teams and need to be proactive, flexible, structured, and able to handle a complex and hectic workday

.

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Roger Iversen (+47) 950 42 595

 

Recruiter: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Deadline: 16. December 2018


Job Segment: Supply Chain, Supply, Procurement, Business Development, Buyer, Operations, Sales

Apply now »
Apply now

Apply for Job