Norway - Stavanger, Service Planner

Date: May 15, 2019

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Er du den vi leter etter?

Du er nysgjerrig og trives med å arbeide i et dynamisk, spennende og uformelt arbeidsmiljø.

Den rette kandidaten vil være til støtte for den operative organisasjonen, og dermed være involvert i den daglige aktiviteten i avdelingen.

 

 Arbeidsbeskrivelse:

 • Ansvarlig for Order to Cash prosessen for gitte operasjoner
 • Opprette og følge opp Salgs Ordre i SAP iht kontrakt
 • Fakturere Salgs Order i SAP
 • Følge opp andre tilhørende systemer som BSA og Modem
 • Opprette og følge opp innkjøpsrekvisjoner i SAP
 • Sikre samsvar med prosedyrer og prosesser
 • Månedsavslutning
 • Rapportering
 • Prosessforbedringer
 • Lagerbeholdningskontroll

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner

Høyere økonomisk utdanning på Bachelor / Master nivå.

Du arbeider selvstendig og i team, er proaktiv og har fokus på sikkerhet.

Du har god kunnskap og erfaring fra SAP er en fordel.

God Excel og system kunnskap.

Gode skriftlige og muntlige engelsk og norsk kunnskaper.

 

Personlige egenskaper 

I denne rollen kan du forvente en arbeidsdag hvor du er i jevnlig kontakt med kolleger fra ulike deler av organisasjonen, og du må derfor ha gode kommunikasjon og samarbeids ferdigheter.

Kandidaten må ha gode organisatoriske evner og kunne håndtere flere oppgaver i en hektisk hverdag, ofte med korte tidsfrister, samt på eget initiativ.

 

Du må være proaktiv, fleksibel og trives i et miljø med høyt aktivitetsnivå.

I denne rollen er det viktig at du behersker både norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Sted:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norge

 

Avdeling:

Økonomi

100% stilling

  

Kontaktpersoner:

Ansvarlig for stillingen: Tracy Nordskog (+47) 95 70 3513

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+ 47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 23. Mai 2019

 

 

 

English version:

 

Are YOU the one we are looking for?

You are curious and thrive with working in a dynamic, exciting and informal working environment.  The right candidate will be support for the Product Service Line and be involved with the day to day activity in the department. 

 

Job description:

 • Responsible for Order to Cash process for given operations
 • Create and follow up Sales Orders in SAP according to contract
 • Invoice Sales Orders
 • Follow up other supporting systems as BSA and Modem
 • Create purchase requisitions in SAP
 • Ensure compliance with law and policies
 • Month End close
 • Reporting
 • Process improvements
 • Inventory control

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme
Company health service
Beneficial employee stock-purchase plan
Focus on technology and further development
Highly skilled colleagues in an international environment
 
Qualifications:
Higher commercial education at Bachelor/Master Level
Ability to work independently and in a team, to be proactive and focused on safety.
Good knowledge and experience in SAP is an advantage.
Strong Excel knowledge and system skills.
Good level of written and spoken English and Norwegian
  
Personal Qualities:
In this role you can expect a work day where you are in daily contact with colleagues from various part of the organization and you will therefore need to have good communication and collaborative skills.
The candidate must have good organizational skills and able to handle multiple tasks in a hectic everyday life, often with short deadlines.
You must be proactive and flexible and thrive in a high activity level environment. Ability to work under pressure and on own initiative.
We seek you who are keen on overall thinking and ability to see the big picture and also see new solutions for improvement.
In this position it is important that you are fluent in Norwegian and English both written and orally.
The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Location:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:

Finance

100% position

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Tracy Nordskog (+47) 95 70 3513

Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 48 89 13 79

 

Deadline: 23rd May 2019


Job Segment: ERP, SAP, Technology