Norway - Stavanger, Well Design Engineers - Sperry Drilling

Date: Aug 12, 2019

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Vi har behov for å styrke vår tekniske stab, og søker derfor etter Well Design Engineers til vår avdeling i Sperry Drilling.

 

Vi består i dag av brønnplanleggere/ boreingeniører som jobber enten ute hos kunden eller på våre kontorer i Tananger. Stillingen har store muligheter til å ekspandere ditt kunnskapsnivå innen boring, til å jobbe tett opptil boreoperasjoner i form av planlegging, real-time operasjon, evaluering og analyse av gjennomførte operasjoner. Den rette kandidaten vil få opplæring i form av interne kurs og «hand to hand» trening. Er du en motivert og engasjert person som søker etter kunnskap og et godt arbeidsmiljø kan du bli vår neste kollega i vår planleggingsgruppe.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeiding av brønnbaner i nært samarbeid med kunde og Halliburton koordinatorer
 • Antikollisjons analyse mot eksiterende brønner
 • Torque/Drag og hydraulikk simuleringer av boreoperasjoner
 • BHA analyser
 • Evaluering av real-time data og oppdatering av simuleringer
 • Oppdatering av posisjons surveyer under boreoperasjoner
 • Bidra til støtte til DD-koordinator når det er nødvendig
 • Vakttjeneste må påregnes
 • Sporadiske turer til andre lokasjoner innen skandinavia og offshore kan forekomme, men vil ha base i Stavanger

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø
 

Personlige Egenskaper:

 • Godt humør
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og effektiv
 • Evnen til å skape gode kunderelasjoner
 • Selvstendig
 • Initiativrik
 • Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer


Kvalifikasjoner:

Master, eller bachelor fortrinnsvis innen petroleumsrettede fag.

3-5 års erfaring innenfor brønnplanlegging, boring, surveying, MWD og/eller ADT vil være en fordel, men også nyutdannende vil bli vurdert til stillingen.

Kjennskap til planleggingsverktøy som Compass eller Sysdrill, Wellplan og Insite er en fordel.

Gode analytiske egenskaper.

God kjennskap til office-pakken

Må beherske engelsk, skriftlig og muntlig.

Gode fremføringsegenskaper.
 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Morten Vaksdal (+47) 51 83 71 14

Rekrutterer: Annika B. Isaksen (+47) 51 83 74 41

 

Søknadsfrist: 31.08.2019

 

 

 

English Version:

 

We are looking to strengthen our technical staff, and we are therefore looking for additional Well Design Engineers to add to our department in Sperry Drilling.

 

Today our department consists of Well Design Engineers who are working either at the customers office or at Halliburton’s offices based in Tananger. This position gives fantastic opportunities to grow your knowledge within drilling and to work closely with drilling operations by planning, real-time involvement while operational, evaluation and analysis of accomplished operations. The right candidate will be given internal courses and hands on training. If you are a motivated and engaged person who seeks to expand their knowledge and enjoys a good working environment, then you could be the one to join our Well Planning department.

 

Job description:

 • Designing of well trajectories in close cooperation with customer and Halliburton personnel
 • Anti-Collision analysis against existing wells
 • Torque and drag, hydraulic, and BHA simulations
 • Real-time evaluations and simulation updates
 • Updating of wellbore positioning surveys
 • Support the DD-Coordinator when necessary
 • Trips within Scandinavia and offshore may occur, but base location will be in Stavanger
 • Duty responsibility

 

We offer:

Competitive pensjon-and incurance scheme
Company health service
Beneficial emplyee stock-purchase plan
focus on technology and further development
Leadership menttoring

 

Personal qualities:

 • Team player
 • Friendly and positive
 • Flexible
 • Good communication and co-operation skills
 • Structured and organized
 • Independent
 • Customer oriented
 • Innovative
 • The position requires that you champion the Company's HSE procedures. Expectation is that you have the ability to function in a team and care for you colleges

 

Qualifications:

Master or bachelor degree in Petroleum Engineering or strongly related fields.

3-5 years’ experience within one or more of following areas: well design, drilling, surveying, MWD and/or ADT would be beneficial.

Knowledge about planning tools such as Compass or Sysdrill, knowledge of Wellplan and INSITE is also an advantage.

Good analytical skills.

Familiar with Microsoft Office.

Excellent written and oral skills in English.

Good presentation skills.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Morten Vaksdal (+47) 51 83 71 14

Recruiter: Annika B. Isaksen  (+47) 51 83 74 41

  

Deadline: 31st of August  2019