Norway - Stavanger, Workshop Supervisor - Sand Control - Completion Tools

Date: Jul 16, 2019

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

 Vi ser etter deg som ønsker å være innovativ, målrettet, engasjert og bidrar til vekst. Hos oss vil du oppleve utfordringer, fordeler og muligheter til å jobbe for en av verdens største leverandører av produkter og tjenester til den globale energibransjen.

I Halliburton sin avdeling Completion Tools, er det nå behov for Supervisor i verkstedet under avdelingen Sand Control.

Dette er en stilling som innebærer personalansvar og har en variert, utfordrende og lærerik arbeidshverdag.

  

Arbeidsoppgaver
Ferdigstilling av utstyr/assembly og ansvarlig for utlastene fra verksted.
Kvalitetssikring og dokumentasjon på utført arbeid.
Ha ansvar for gjennomføring av rating i Competency systemet og bidra i opplæringen av alle ansatte i avdelingen.
Bidra til økt kvalitet i alle ledd av prosessene i verkstedet.
Være en rollemodell i verkstedet og bindeleddet mellom verksted og operasjonen.
Delta i vaktordning ved behov.

 

Kvalifikasjoner
Relevant erfaring som leder.
God mekanisk forståelse og innsikt.
Minimum 5 års relevant erfaring fra Lower Completion onshore/offshore.
God erfaring med trykktesting.
Kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.

 

Personlige egenskaper
Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag.
Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.
Evne til å jobbe selvstendig og i team.
Vi ønsker kandidater med stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål.
Kandidaten bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

  

Vi tilbyr
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger.
Helseforsikring/behandlingsforsikring.
Gunstig aksjespareordning.
Fokus på teknologi og utvikling.
Dyktige kollegaer i et internasjonalt arbeidsmiljø.

 

Arbeidssted:
Eldfiskveien 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Completion Tools
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Svenn-Øyvind Hetland (+47) 90 97 25 42

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 21. juli 2019

 

 

 

English version:
In Halliburton’s Completion Tools department, Sand Control, the workshop seek a Workshop Supervisor. A Supervisor position is exciting, varied, challenging and educational.

 

Job description
Experience as a workshop leader.
Prepare tool assemblies.
Preparations and completion of required documentation.
Responsibility as a rater within the department.   

Educate personnel within the department.
Train Tool Technicians.
Serve as work area role model and be the link between workshop and operation.
Take part in duty scheme.

 

Qualifications 

Trade Certificate within Industrial mechanics.

Good mechanical understanding and insight

Five years relevant workshop experience.
Able to handle both English and Norwegian as working language.

 

Personal qualities
The position requires that you follow the Company's HSE procedures.
Candidate must have good organizational skills and able to handle a complex and hectic working environment.
Be able to work independently and manage your own work day.
We are looking for candidate with a strong focus on working together towards our common goals.
Candidate should have good communication and teamwork skills.
Supervisor must be a precise, positive and decisive team leader, and with the ability to motivate, cooperate and communicate with internal and external personnel.

 

We offer
Competitive pension- and insurance scheme.
Company health service.
Beneficial employee stock-purchase plan.
Focus on technology and further development.
Highly skilled colleagues in an international environment.

 

Location:
Eldfiskveien 1, 4056 Tananger, Norway 

 

Product Service Line:
Completion Tools.

Full time.

  

Contact Persons:

Hiring Manager: Svenn-Øyvind Hetland (+47) 90 97 25 42

Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30 

 

Deadline: 21st July 2019


Job Segment: Manager, Management