Share this Job

Varelagermedarbeider - Supply Chain

Date:  Jun 10, 2021
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

Halliburton sin avdeling Supply Chain har ledig stilling som Varelagermedarbeider.

Avdelingen holder varelager for samtlige avdelinger i Halliburton, og består i dag av 15 personer. I en hektisk hverdag preger godt humør og teamarbeid gruppen. Vi har nå behov for en ekstra medarbeider til vårt varelager på Gausel, - noe for deg?

 

Arbeidsoppgaver:
Arbeidet består av mottak og utlevering av varer

Internkontroll, inkludert periodisk varetelling

Klargjøring og pakking av forsendelser som skal offshore, eller som skal utleveres til verksted.

Truckkjøring

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:
Gode datakunnskaper

Erfaring fra SAP (material modulen)

Sertifikat for: motvektstruck (T4), traverskran (G4) samt personbil klasse B.

Erfaring fra lagerarbeid

Fagbrev innenfor Materialadministrasjon, Terminalarbeid eller Logistikk er en fordel

Gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

 

Personlige egenskaper:
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

I denne stillingen er det svært viktig å være nøyaktig og detaljfokusert.

Vi ser etter en som jobber strukturert og kan håndtere en kompleks og hektisk hverdag.

I denne stillingen er det spesielt viktig å inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, da man vil være en del av et team som jobber tett sammen.

 

Arbeidssted:
Midtgårdsveien 36, 4031 Stavanger, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Trygve Tvedt (+47) 474 54 659

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 20. juni 2021

 

 

 

English version:

 

Halliburton has a vacant position as Material Coordinator for the Supply Chain department.

 

Job description:
Receipt and delivery of goods

Intern Control, included periodic inventory

Preparation and packing of shipments to be sent offshore, or to be delivered to workshop.

Driving forklift

Duty and/or shift work may be assumed

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:
Forklift driver license for: T4 and driver’s license B.

Overhead crane G4.

Experience from work in warehouse

Trade Certificate within Material Administration, Terminal work or Logistics will be an advantage.

Experience from work in SAP (material module)

Able to handle both English and Norwegian as working language.

 

Personal qualities:
The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

The candidate must have good organizational skills and able to handle a complex and hectic everyday life

Candidates should have good communication and collaborative skills.

In this position it is important that you are exact and focused on details

 

 

Location:
Midtgårdsveien 36, 4031 Stavanger, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Trygve Tvedt (+47) 474 54 659

Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline: 20th of June 2021


Job Segment: Supply Chain, Supply, Warehouse, ERP, SAP, Operations, Manufacturing, Technology