Share this Job

Vedlikeholdstekniker - Completion Tools

Date:  Feb 19, 2021
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

Halliburton er et internasjonalt selskap etablert i USA i 1919. Selskapet har flere enn 50 000 ansatte i over 70 land, og leverer produkter og tjenester til oppstrømsaktører i olje- og gassindustrien på alle stadier i utvinningen av et reservoar.
Vi ser etter deg som ønsker å være innovativ, målrettet, engasjert og bidrar til vekst. Hos oss vil du oppleve utfordringer, fordeler og muligheter til å jobbe for en av verdens største leverandører av produkter og tjenester til den globale energibransjen.


I Halliburton sin avdeling Completion Tools er det nå behov for vedlikeholdstekniker til verkstedet.

 

Vedlikeholdsteknikeren har en variert, utfordrende og lærerik arbeidshverdag. 

 

Arbeidsoppgaver

Demontere, rengjøre inspeksjon, bygging og vedlikehold av kompletteringsutstyr for offshoreoperasjoner.

Trykktesting av kompletteringsutstyr.

Ferdigstilling av utstyr/assembly.

Stillingene kan omfatte skiftarbeid.

Delta i vaktordning.

 

Kvalifikasjoner

Relevant fagbrev innen f.eks. industrimontør, industrimekaniker, landbruksmekaniker, bilmekanikker  anleggsmekaniker eller brønnoperatør.

God mekanisk forståelse og innsikt.

Erfaring med trykktesting er en fordel.

Kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.

 

Personlige egenskaper

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag.
Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

Evne til å jobbe selvstendig og i team.
Vi ønsker kandidater med stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål.
Kandidaten bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

Vi tilbyr

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger.
Helseforsikring/behandlingsforsikring.
Gunstig aksjespareordning.
Fokus på teknologi og utvikling.
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø. 

 

Arbeidssted:
Eldfiskveien 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Completion Tools
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Svenn-Øyvind Hetland (+47) 90 97 25 42

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 14. mars 2021

 

 

English version:

Halliburton is an international company that was established in the USA 1919. The company has more than 50,000 employees in over 70 countries and delivers products and services to upstream companies in the oil and gas industry at every stage of reservoir production.
We are looking for you — a person who want to innovate, achieve, grow and lead. Experience the challenges, rewards and opportunity of working for one of the world’s largest providers of products and services to the global energy industry.

In Halliburton’s Completion Tools department we are now locking for Maintenance Technician
.

A Maintenance Technician position is exciting, varied, challenging and educational.

 

Job description

Dismantling, cleaning, inspection, building and testing of offshore equipment.

Pressure testing.

Prepare tool assemblies.

Preparations and completion of required documentation.

Shift work.

Take part in duty scheme. 

 

Qualifications

Trade Certificate within Industrial mechanics.

Good mechanical understanding and insight.

Experience with pressure testing.

Five years related workshop experience.
Able to handle both English and Norwegian as working language. 

 

 

Personal qualities

The position requires that you follow the Company's HSE procedures.

The candidate must have good organizational skills and able to handle a complex and hectic working environment.
Be able to work independently and manage your own work day.
We are looking for candidate with a strong focus on working together towards our common goals.
Candidate should have good communication and teamwork skills.

 

We offer

Competitive pension- and insurance scheme.
Company health service.
Beneficial employee stock-purchase plan.
Focus on technology and further development.
Highly skilled colleagues in an international environment.

 

Location:
Eldfiskveien 1, 4056 Tananger, Norway 

 

Product Service Line:
Completion Tools.

Full time. 

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Svenn-Øyvind Hetland (+47) 90 97 25 42

Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

  

Deadline: 14th March 2021


Job Segment: Inspector, Quality