Share this Job

Vedlikeholdstekniker - Completion Tools

Date:  Oct 13, 2021
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

Halliburton er et internasjonalt selskap etablert i USA i 1919. Selskapet har flere enn 50 000 ansatte i over 70 land, og leverer produkter og tjenester til oppstrømsaktører i olje- og gassindustrien på alle stadier i utvinningen av et reservoar.
Vi ser etter deg som ønsker å være innovativ, målrettet, engasjert og bidrar til vekst. Hos oss vil du oppleve utfordringer, fordeler og muligheter til å jobbe for en av verdens største leverandører av produkter og tjenester til den globale energibransjen. 
I Halliburton sin avdeling Completion Tools har vi mange ulike verksteder innen ulike fagområder som Multi Lateral Technology (MLT),  Sand Control, Completion, Intelligent Completion, Expandable Liner Hanger, Cleanwell, Intervention and Spesial Tools. 
Vi har nå behov for flere vedlikeholdsteknikere til våre verksteder og vi kan love en variert, utfordrende og lærerik arbeidshverdag.


Arbeidsoppgaver
Demontere, rengjøre, inspeksjon, bygging og vedlikehold av kompletteringsutstyr for offshoreoperasjoner.
Pakking av utstyr i lastebærer
Trykktesting av kompletteringsutstyr.
Skru opp og brekke ned utstyr ved bruk av torquemaskin
Ferdigstilling av utstyr/tools
Stillingene kan omfatte skiftarbeid.
Delta i vaktordning.

 

Kvalifikasjoner
Fagbrev innen fagene industrimontør eller brønnservice er en fordel 
God mekanisk forståelse og innsikt. 
Erfaring med trykktesting er en fordel.
Kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk muntlig og skriftlig.
Minimum 2 år relevant verkstedserfaring
Traverskran (G4) og Gaffeltruck (T4) 


Personlige egenskaper
Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.
Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. 

Kandidaten bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig og i team.
Vi ønsker kandidater med stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål. 

 

Vi tilbyr
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger. 
Helseforsikring/behandlingsforsikring.
Gunstig aksjespareordning. 
Fokus på teknologi og utvikling.
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø. 

 

Arbeidssted:
Eldfiskveien 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line: 
Completion Tools
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:
Ansvarlig for stillingen: Svenn-Øyvind Hetland (+47) 909 72 542
Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 27.10.2021
 

 

 

 

English version:

Halliburton is an international company that was established in the USA 1919. The company has more than 50,000 employees in over 70 countries and delivers products and services to upstream companies in the oil and gas industry at every stage of reservoir production.
We are looking for you — a person who want to innovate, achieve, grow and lead. Experience the challenges, rewards and opportunity of working for one of the world’s largest providers of products and services to the global energy industry. 

In Halliburton’s department Completion Tools we have different workshops in different disciplines such as Multi-Lateral Technology (MLT), Sand Control, Completion, Intelligent Completion, Expandable Liner Hanger, CleanWell, Intervention and Special Tools workshops.

We are now looking for Maintenance Technicians in these workshops and we can promise a position that is exciting, varied, challenging and educational.

 

Job description
Dismantling, cleaning, inspection, building and testing of offshore equipment.
Pressure testing.
Prepare tool assemblies.
Preparations and completion of required documentation. 
Shift work.
Take part in duty scheme.


Qualifications
Trade Certificate within Industrial mechanics.
Good mechanical understanding and insight.
Experience with pressure testing.
Minimum 2 years related workshop experience.
Overhead/Gantry  (G4) and Forklift (T4) 
Able to handle both English and Norwegian as working language. 
Knowledge to eCompletion is an advantage.

 

Personal qualities
The position requires that you follow the Company's HSE procedures. 
The candidate must have good organizational skills and able to handle a complex and hectic working environment. 
Candidate should have good communication and teamwork skills and be able to work independently and manage your own workday.
We are looking for candidate with a strong focus on working together towards our common goals. 


We offer
Competitive pension- and insurance scheme.
Company health service. 
Beneficial employee stock-purchase plan. 
Focus on technology and further development. 
Highly skilled colleagues in an international environment. 
 

 

Location: 
Eldfiskveien 1, 4056 Tananger, Norway


Product Service Line: 
Completion Tools.
Full time.


Contact Persons: 
Hiring Manager: Svenn-Øyvind Hetland (+47) 909 72 542
Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30


Deadline: 27th October 2021


Job Segment: Inspector, Warehouse, Forklift, Quality, Manufacturing