Share this Job

Vedlikeholdstekniker- Internal Equipment Maintenance

Date:  Jul 22, 2021
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

Vi har en ledig stilling ved vårt Cementing Casing Equipment verksted i Tananger. Verkstedet gjør vedlikehold og service av utstyr som brukes i forbindelse med sementeringsjobber. Stillingen vil i stor grad bestå av klargjøring til service og sertifisering.

 

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgavene vil bestå av rengjøring inspeksjon, vedlikehold og testing av Commander cement heads, plug containers , Equalizing swivels, swages og annet relatert utstyr. I tillegg vil følgende arbeidsoppgaver kunne påregnes:

  • Pakking av utstyr i lastebærer etter Norsok NOG116.
  • Montering av centralizere
  • Forefallende arbeid
  • Demobilisere etter endt jobb.

 

Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:
Mekanisk fagbrev

Truck (T1-T4) og traverskran (G4).                
I denne stillingen kreves det at man behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
Erfaring med torque maskin.

Trykktesting kurs.

Pakkekurs NOG116

Førerkort klasse B

 

Personlige egenskaper:
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.
Du må være i god fysisk form da stillingen kan være fysisk krevende.
Evne til å jobbe selvstendig og styre egen arbeidshverdag.
Ha god struktur og kunne håndtere en hektisk hverdag.
Kandidatene bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Internal Equipment Maintenance
100 % stilling, vakt og skiftarbeid må påregnes

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Knut Nilsen (+47) 51 83 72 95

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 22. august 2021

 

 

 

English version:

 

We have a vacancy at our Cementing Casing Equipment workshop in Tananger. This workshop conducts maintenance and service on equipment for Cementing jobs. The position will largely consist of preparation for service and certification.

 

Job description:
The main tasks will be cleaning inspection, maintenance and testing of Commander cement heads, Plug containers, Equalizing swivels and other related equipment. In addition. The following task could be expected. 

  • Packing of equipment in containers according to NOG116
  • Installing centralizers
  • Preventive work
  • Demobilization after job

 

We offer:
Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:
Mechanical certificate.
Forklift (T1-T4) driver license and overhead crane (G4).
In this position it is important that you understand Norwegian and English both written and orally.
Experience with torque machine.

Pressure testing training.

NOG116 Training.

Driving license class B

 

Personal qualities:
The position requires that you champion the Company's HSE procedures.
You must be in good physical condition as this position can at times be physically demanding.
Able to work independently and manage your own work day.
Have good structure and able to handle a hectic workday.
Candidates should have good communication and collaborative skills

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Internal Equipment Maintenance
Full time, duty and shift rotation can be expected

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Knut Nilsen (+47) 51 83 72 95

Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline: 22nd August 2021


Job Segment: Maintenance, Inspector, Warehouse, Forklift, Manufacturing, Quality