China Tianjin: Electronics Technician I

Date: May 16, 2019