China Tianjin: Tool Technician I

Date: May 16, 2019