Mangfold og inkludering

For å forstå Halliburton’s forpliktelse til mangfold og inkludering, må du se deg rundt i vår store globale familie. Halliburton har ansatte i over 70 land. Vi har omtrent 40.000 ansatte som inkluderer 130 nasjonaliteter, 40 -50 år erfaringsnivå, tusenvis av kombinasjoner av utdannelse og kompetansenivå. Vårt konsern representerer mangfold på en global skala, og opprettholder en arbeidstyrke av mangfold som en integrert del av vår langsiktige forretningsplan.

Vi tror på at det mest produktive teamet maksimerer forretningsresultatene ved å sikre at unike bidrag fra alle medarbeiderne inkluderes i prosessen med å finne de beste løsningene. Derfor skal alle i Halliburton – uansett hvem de er eller hvordan de ser ut – få muligheten til å bli hørt og ha fremgang. Mangfold er viktig fordi store tenkere ikke alltid tenker på samme måte.

Vår visjon

Anerkjenne. Påvirke. Utmerke.

Vårt oppdrag

Respektere og anerkjenne forskjeller som styrker arbeidsstyrkens muligheter, det globale fellesskapet og konkurransefordelene samtidig som vi produserer bærekraftige resultater.

Priser for Mangfold og inkludering

 

Vår visjon

Gjenkjenne. Påvirke.  Utmerke seg.

Vår misjon

Respektere og verdsette forskjeller som beriker vår kompetanse og konkurransefortrinn, mens vi skaper bærekraftige forretningsresultater.