Veteraner

“Halliburton ser alltid etter mennesker som kan bidra med ferdigheter og erfaring i tillegg til et sterkt engasjement i selskapet", sier han. "Veteraner har en selvdisiplin og samarbeidsevne som gjør dem til enestående bidragsytere til våre gode resultater."

Robb Voyles

executive vice president and general counsel
executive sponsor for Halliburton’s Veteran’s Leadership Forum

Mange av kjennetegnene og karaktertrekkene som innpodes i militært personell samsvarer fullt ut med Halliburtons egne interne kjerneverdier og kompetanseområder. En veteran i et konkurranseutsatt forretningsmiljø bidrar med lederskap, evne til å spille på lag og integritet og aksepterer å måtte ta ansvar for egen rolle. De har også mye tillit, har erfaringer og kunnskapr fra ulike arbeidsmiljø, og kan være svært robuste.

Halliburton bruker veteranrekruttering som en aktiv del av talentjaktstrategien, ved å delta på militærfokuserte jobbmesser og aktiviteter på baser.

Veteraner som velger å jobbe for Halliburton, kan også bli med i et lederskapsforum for veteraner (VLF - Veterans Leadership Forum). VLF er et internt mangfoldsnettverk bestående av erfarne fagpersoner fra Halliburton som har som primært mål å fremme medarbeiderutvikling, lederskapskompetanse og evne til å beholde veteraner i Halliburtons organisasjon.