Vår forpliktelse

Forbedre de økonomiske og sosiale forholdene for medarbeiderne våre og for samfunnene vi har foretak i. Vårt formål er å være en prioritert arbeidsgiver og ha en god innvirkning i samfunnene vi bor og jobber i.

Investering i ansatte

Det er èn årsak til at Halliburton kan fornye seg, prestere, vokse og lede: medarbeiderne våre. Vi tiltrekker og holder på de beste talentene ved å si ja til mangfold, ha et positivt arbeidsmiljø og tilby gode karrierer. Vi investerer i medarbeiderne gjennom konkurransedyktige kompensasjonsplaner, sykeforsikring, jobb-fritid-programmer samt belønnings- og insentivplaner. De riktige medarbeiderne utvikler de riktige teknologiene og leverer nyskapende løsninger til bransjen – for oss er disse medarbeiderne som uerstattelige konkurransefortrinn.

Helse, miljø og sikkerhet

Kvaliteten på HMS-tjenestene er grunnleggende for Halliburtons strategi og kjerneverdier. I senere år har vi gjort store fremskritt på disse områdene. Grunnlaget for dette har vært lederskapsforpliktelsen, et robust administrasjonssystem og kompetansen og forpliktelsen hos medarbeiderne våre – kjerneelementer i visjonen Journey to ZERO.

Journey to ZERO er Halliburtons visjon om null sikkerhetshendelser, null miljøhendelser og null ikkeproduktiv tid. Navnet Journey to ZERO uttrykker prioriteringene våre – akseptere reisen og utfordringen og være kompromissløs i gjennomføringen.

Globalt statsborgerskap

Vårt løfte om globalt statsborgerskap handler om omsorg for samfunnene vi jobber i og for medarbeiderne våre. Vi ønsker å ha en god sosial og økonomisk innvirkning der vi har foretak. Vi verdsetter de dyktige og motiverte medarbeiderne våre, og det er styrker foretakene at de alltid har det bra.

Halliburton og deres ansatte tar ansvar for å utgjøre en forskjell de stedene der vi befinner oss. Vårt ønske om at selskapetet skal være gode medborgere (good corporate citizenship) er en svært viktig bestanddel av det å skape bærekraftige verdier for samfunnet, selskapet og interessentene.

Mangfold og inkludering

Halliburton har en omfattende strategi for å gjøre mangfold og inkludering like viktig for selskapskulturen som sikkerhet, teknologi og integritet. I likhet med kundene våre erkjenner vi verdien og de forretningsmessige fordelene ved en allsidig arbeidsstokk.

Det å ansette og beholde mange forskjellige talenter er en viktig del av forretningsvirksomheten, og former måten vi driver og vinner forretninger på.

Finn ut mer om mangfold og inkludering hos Halliburton.