Feltingeniør og -operasjoner

Er du eventyrlysten? Har du lyst til å jobbe utendørs i utfordrende miljøer? I så fall kan du vurdere en karriere i feltoperasjoner hos Halliburton. Som et av verdens største selskap innen energitjenester, utstyrer Halliburton olje- og gassoperatører med teknologien, løsningene og ekspertisen de trenger for å finne, bore, evaluere, operere og vedlikeholde brønner. Personell for feltoperasjoner er frontsoldater for vår virksomhet og representerer Halliburton over hele verden på brønnstedet ved å yte de nødvendige tjenestene for kundene våre, vanligvis olje- og gassletingsselskaper, produksjonsselskaper og energibransjen.

Feltingeniør

Nyskapende, eventyrlysten og åpen for utfordringer – er det deg? I så fall kan du vurdere en karriere som feltingeniør hos Halliburton. Du vil jobbe som leder på prosessområdet og bruke den tekniske og operasjonelle ekspertisen du får gjennom Halliburtons enestående opplæring. Avhengig av arbeidsoppdraget kan ansvarsområdene omfatte følgende:

Lede et mannskap og sikre at hvert prosjekt overholder Halliburtons standarder for kvalitet og sikkerhet
Tolke brønnsteddata i sanntid ved hjelp av komplekse teknologier som programvaresimulatorer og det nyeste elektriske og mekaniske utstyret
Jobbe med forhåndsplanlegging, jobbgjennomføring og analyse av utført jobb for å sikre effektive prosjekter
Feilsøke problemer som oppstår på brønnstedet.

Feltingeniører jobber både på land og offshore, utfører hardt fysisk arbeid og overholder krevende tidsplaner – ofte utendørs i klima som omfatter alt fra svært varmt til svært kaldt. Du får mulighet til å jobbe på forskjellige steder og i forskjellige miljøer etter hvert som du får mer erfaring og Halliburtons virksomhetsbehov endres.

Tidlig i karrieren din vil du få omfattende opplæring i klasserom og på jobben, og få veiledning av svært erfarne ingeniører. Vi supplerer opplæringen med vedvarende lærings- og utviklingsmuligheter gjennom karrieren, inkludert refundering av gebyrer knyttet til avanserte grader eller profesjonelle sertifiseringer. Du vil også få:

Enestående muligheter for karrierebygging i grupper som driftsadministrasjon, forretningsutvikling, teknisk design, teknologi og markedsføring.
Muligheter for reising og oversjøiske arbeidsoppdrag
Bra betaling og mange ekstra goder.

Klikk på produkttjenestelinjene nedenfor for mer informasjon om hvordan det er å starte som fersk feltingeniør hos Halliburton i hver av disse virksomhetene. Flere av Halliburtons produkttjenestelinjer ansetter ferske feltingeniører – dette er bare et lite utvalg.

Feltmedarbeidere

Feltmedarbeidere får en unik mulighet til å lære virksomheten gjennom tett involvering i de daglige operasjonene i felten. Eksponering for flere produkttjenestelinjer gir den nødvendige opplæringen og erfaringen man trenger for å utvikles til en vellykket salgsekspert i felten, for Halliburton.

Som feltmedarbeider får du tildelt en mentor som veileder deg gjennom arbeidsoppgaver mens du er på brønnstedet. Arbeidsoppgavene omfatter opp- og nedrigging av utstyr og andre driftsfunksjoner, samtidig som du lærer hvordan du leverer løsninger til kunder. Feltmedarbeideren utfører tungt fysisk arbeid og overholder krevende tidsplaner – ofte i tøffe utendørsmiljøer som kan være alt fra ekstremt varme til isende kalde. Arbeidsplanen kan omfatte tilkallingsservice og forutsette noen netter i felten.

Vi ser etter detaljorienterte problemløsere med effektive kommunikasjonsferdigheter og et sterkt ønske om å levere enestående service til kundene våre. Du bør ha en lavere grad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende.

Ekspert på feltoperasjoner

Selv om dette er en nybegynnerstilling, får du mulighet til å lære om alle aspekter ved bransjen for oljefelttjenester. Halliburton setter pris på medarbeidere med gode lederevner som alltid er klar for utfordringer og leverer på et høyt nivå.

Som ekspert på feltoperasjoner får du en rekke praktiske feltoppdrag av typen “On The Job Development (utvikling på jobben)” for en karrierevei som operasjonskontrollør. Du vil få kjennskap til Halliburtons ledelsessystem, Halliburtons og kundenes HMS-standarder samt personalets arbeidsmetoder og retningslinjer.

Ekspert på feltoperasjoner har ansvar for å fremme sikkerhetsbevissthet gjennom mobilisering av mannskap, i tillegg til alle aspekter ved plasseringsoperasjoner. Fremmer aktivt og bruker våre verktøy relatert til sikkert arbeid, for eksempel Job Safety Analysis, Behavior Based (analyse av jobbsikkerhet basert på atferd) og Hazard Observation Programs (programmer for fareobservering). Utnytter kompetanseprosessene til å forbedre ferdighetsutvikling og jobbytelse. Skikkelig lisensiering kan bli påkrevd, både ikke-kommersiell og kommersiell. Denne stillingen forbereder deltakerne på utfordringene ved tilsynsansvar.

Field Operations Professionals (eksperter på feltoperasjoner) utfører svært fysisk arbeid og overholder krevende tidsplaner – ofte i tøffe utendørsmiljøer som kan være alt fra ekstremt varme til bitende kalde. Arbeidsplanen kan omfatte tilkallingsservice og forutsette noen netter i felten. Selv om det er her du vil starte karrieren din, vil du få mulighet til å jobbe på forskjellige steder og i forskjellige miljøer etter hvert som du får mer erfaring og Halliburtons forretningsbehov endres.

Vi ser etter selvstendige folk med lederegenskaper, som ønsker en mulighet til å starte en karriere innen olje og gass. Du bør ha en lavere universitetsgrad i: bedriftsøkonomi, jordbruk;, leveringskjede, konstruksjon/prosjektledelse eller andre relaterte disipliner.

Operator Assistant (operatørassistent)

Selv om dette er en nybegynnerstilling, vil du få mulighet til å lære om alle aspekter ved bransjen for oljefelttjenester. Halliburton setter pris på medarbeidere som stadig påtar seg utfordringer og leverer på et høyt nivå, og etterhvert som du får mer kompetanse, blir det muligheter for forfremming.

Som Operator Assistant I (operatørassistent I) er det din jobb å lære grunnleggende sikkerhets- og reparasjonsprosedyrer ved å bruke prosesser som er definert for denne jobben. Du vil finne ut hvordan du utfører inspeksjoner før og etter jobben, utfører og fullfører forebyggende vedlikehold, og hvordan du vedlikeholder støtteutstyr. Du kan også måtte rigge utstyr opp og ned på brønnstedet.

Operator Assistants (operatørassistenter) utfører tungt fysisk arbeid etter krevende tidsplaner – ofte i tøffe utendørsmiljøer som kan være alt fra ekstremt varme til isende kalde. Arbeidsplanen kan omfatte tilkallingsservice og forutsette noen netter i felten. Selv om du ønsker å starte karrieren din her, vil du få mulighet til å jobbe på forskjellige steder og i forskjellige miljøer etter hvert som du får mer erfaring og Halliburtons forretningsbehov endres.

Vi ser etter studenter eller nyutdannede med en bachelorgrad eller lavere eller erfaring fra militæret, som ønsker seg en mulighet til en karriere i olje- og gassbransjen. Hvis du har en god arbeidsetikk, er motivert for og liker å jobbe i team, kan dette være starten på en spennende karriere hos Halliburton. Effektive kommunikasjonsferdigheter og en serviceorientert holdning er en forutsetning.