Vitenskap, teknologi og ingeniørarbeid

Halliburton har bransjens mest avanserte teknologier innen nesten ethvert aspekt ved oppstrøms oljevirksomhet. Våre produkter og tjenester har fått utallige tekniske priser, og får bransjens anerkjennelse for den enestående ytelsen som sikrer oss fortsatt vekst og gode resultater blant kundene våre.

De siste fem årene har vi økt investeringene innen forskning og utvikling fra 325 millioner USD til 601 millioner USD, og antall patentsøknader i den samme tidsperioden har blitt mer enn firedoblet. Halliburton har 3 795 aktive amerikanske patenter, og 451 av dem ble utstedt i 2014.

Halliburton samarbeider med over 30 universiteter i hele verden innen forskning og studentutvikling. I fjor gav vi programvaredonasjoner til en verdi av 2,6 milliarder USD til skoler og universiteter over hele verden, gjennom Landmark-PSL.

Kjemi

I laboratorier og teknologisentre fra USA til India jobber Halliburtons kjemikere i mange team som er sammensatt av noen av de smarteste hodene i bransjen. Teamene leverer teknologiene og produktene kundene våre trenger for å mestre de utfordrende forholdene i dagens energiindustri.

Enten du utvikler en borevæske som skal pumpes inn i et brønnhull, en sementsammensetning som skal sikre stabiliteten i brønnhullet eller en nyskapende løsning for å få høyere produksjon og hente opp ressurser, kan kjemibakgrunnen din hjelpe både Halliburton og kundene våre med å lykkes. Dine plikter vil variere etter hvilket produktsegment du støtter, men du kan få mulighet til å:

 • Følge hele forsknings- og utviklingsfasen, fra den grunnleggende forskningsfasen og helt frem til markedsføring og produktstøtte
 • Planlegge, tidfeste og gjennomføre arbeid som krever uavhengig evaluering, valg og tilpasning av kjemiske teknikker, prosedyrer og kjemiske systemer
 • Bruke teorier, prinsipper og praksiser til å forske på og utvikle nye produkter eller forbedre eksisterende produkter
 • Bruke nye kjemiske tilnærminger på oppståtte problemer, og bruke kjemisk kunnskap og ferdighet til å utvikle spesifikke løsninger

Vi ser etter tenkere, oppfinnere og ledere som greier å utvikle nyskapende løsninger for de komplekse utfordringene som er knyttet til uthenting av olje- og gassressurser. Du bør ha en bachelorgrad eller et doktorat i noen av følgende kjemi-områder: overflatekjemi, syntetisk organisk kjemi, uorganisk kjemi, analytisk kjemi, polymervitenskap, kinetikk eller nanovitenskap.

Geologi og geovitenskap

Etter hvert som nye olje- og gassreserver blir stadig vanskeligere å finne og utvikle, får Halliburtons geologer og geoforskere i oppdrag å hjelpe operatører med å vurdere kjennetegnene ved olje- og gassreserver, samt optimalisere gjenvinning og tilrettelegge for viktige planleggingsbeslutninger.

Når du kommer inn i dette feltet, vil du jobbe fra landside til sjøside, fra sjøbunn til anlegg og bruke kunnskapene dine sammen med Halliburtons nyeste teknologier for reservoarkartlegging for å:

 • Samle og evaluere komplekse geologiske data for å tilrettelegge for beslutninger i sanntid. Mye av arbeidet vil gjennomføres i sanntid i Halliburtons bransjeledende sentraler plassert på våre egne og klientenes anlegg.
 • Hjelpe operatører med å visualisere, forstå og optimalisere sine verdier, fra planlegging til leteboring og produksjon.
 • Rådspørre klientene om de riktige Halliburton-verktøyene og applikasjonene for å maksimere verdien gjennom hele livssyklusen til brønnen og reservoaret.

Vi ser etter detaljorienterte problemløsere som kan formidle kritiske faktorer for hvordan prosjektet skal lykkes, til Halliburtons ledelse og kunder. Du bør ha en grad på bachelor- eller masternivå i geologi, geovitenskap eller petroleumsteknologi.

Forskning og utvikling

Halliburtons Research and Development-forskere og ingeniører er anerkjente innovatører i bransjen, og har ansvar for å utforme de mange tusen patenterte verktøyene og teknologiene som brukes i felten hver dag på steder over hele verden.

Som en del av Halliburtons forsknings- og utviklingsgruppe vil du finne opp og skrive om patenterte teknologier som lar kundene våre maksimere nye og spennende olje- og gassaktiva. Mens du leder dine egne mindre prosjekter eller jobber i et større prosjektteam, utvikler du Halliburtons immaterielle rettigheter og finner nyheter og redigerer patentene som underbygger prosessene og produktene som genererer inntekter og markedslederskap for Halliburton. Noen av dine daglige ansvarsområder kan være:

 • Designe nytt utstyr og nye prosesser
 • Støtte designendringer i eksisterende teknologier
 • Observere teknologier i felten for å sikre korrekt implementering
 • Designe laboratorieeksperimenter og analysere data.

Vi ser etter medarbeidere med lederegenskaper, nyskapende ideer og evne til å uttrykke ideer effektivt for teammedlemmer, prosjektinteressenter og ledelse. Du bør ha en bachelorgrad eller et doktorat i en av displinene ingeniørteknikk og vitenskap, geologi/geovitenskap eller kjemi.