Støttetjenester

Vårt globale team av supportservicegrupper jobber for å sikre at våre produkter blir markedsført og solgt effektivt, at IT-infrastrukturen fungerer, at økonomien er god og at varene blir effektivt produsert og transportert rundt i verden. Det følgende er en liste over Halliburtons støttegrupper og en forklaring av hvordan de passer inn i organisasjonen.

Regnskap og økonomi

Halliburtons økonomigruppe tilbyr relevant, verdiøkende økonomisk veiledning og kunnskap som skal sikre at virksomhetsmålene oppfylles på en økonomisk ansvarlig måte. Økonomi håndterer en lang rekke problemer innen forretningsvirksomhet og økonomi som gjør det lettere for våre interne klienter å foreta kritiske forretningsbeslutninger. Noen viktige funksjoner i økonomigruppen:

 • Økonomirapportering
 • Konsolideringer
 • Produksjonsregnskap
 • Konsernregnskap
 • Økonomiplanlegging og -analyse
 • Økonomikontroll
 • Revisortjenester
 • Finansforvaltning
 • Investorrelasjoner
 • Økonomi og regnskap for avdeling/region
 • Skatterelatert overholdelse, rapportering og transaksjoner
 • Globale skatteoperasjoner og -planlegging

Regnskapsførere og revisorer starter vanligvis sin profesjonelle karriere i en av våre fire økonomigrupper: Internrevisjon, bokføring, regnskap eller finansforvaltning

 • Regnskapsførere har ansvar for å levere meningsfulle, tidsriktige og presise driftsresultater og prognoser som kan danne grunnlag for ledelsesbeslutninger og oppfylle lovpålagte rapporteringskrav. Du kan også levere regnskapstjenester og økonomiråd til Halliburtons forretningsenheter og PSL-er verden over.
 • Revisorer evaluerer internkontroller, dokumentprosesser, evaluerer potensielle kontrollhull og vurderer lokasjoner for å finne økonomiske, operasjonelle eller strategiske risikoer som kan hindre ledelsen i å nå sine mål. Du vil også komme med anbefalinger til hvordan ledelsen kan minske identifiserte farer.

Vi ser etter kandidater med en grad i bedriftsøkonomi/-regnskap eller tilsvarende fagområde, som ønsker å jobbe med mer enn bare tallknusing. Hvis du har sterke lederkvaliteter og enestående kommunikasjonsferdigheter, kan du bli en betrodd forretnings- og økonomirådgiver hos Halliburton. Du bør ha en grad på bachelor- eller masternivå i bedriftsøkonomi/-regnskap eller tilsvarende fagområde.

Halliburtons Accounting Rotation-program lar utvalgte nyansatte bruke sine første åtte uker på å rotere mellom fire eller fem regnskapsfunksjoner. Denne rotasjonen lar deltakerne få en bedre forståelse av de forskjellige avdelingene, og lære hvordan hver av dem fungerer innenfor selskapet samt bli eksponert for noen av de mange mulighetene man får tilgang til innenfor økonomi.

Bedriftsutvikling og markedsføring

Bedriftsutvikling samarbeider tett med våre kunder og PSL-er for å tilby de beste Halliburton-teknologiene og -løsningene når kundene våre står overfor store utfordringer.

I tillegg til muligheter for erfarne fagfolk, kan Bedriftsutvikling gi utvalgte nyutdannede mulighet til å delta i Field Associate-programmet. Dette programmet gir en bred operasjonell oversikt over Halliburtons PSL-tilbud, og har som mål å gi alle praktikanter en praktisk kjennskap til prosesser, grunnleggende jobbprosedyrer, driftsfaktorer, personalfunksjoner og kundesvar på leveringspunktet. Når rotasjonsprogrammet på 18–24 måneder er fullført, har praktikanter mulighet til å avansere til stillinger i våre avdelinger for salg og operasjoner.

Gruppen Sentral markedsføring planlegger, produserer og leverer nyskapende og effektive markedsføringskampanjer, trykt og nettbasert materiell og arrangementer i samsvar med selskapets strategiske mål.

Bedriftskontakt

Bedriftskontakt bidrar til å bygge relasjoner mellom Halliburton og forskjellige interessenter, inkludert våre ansatte, våre kunder og samfunnene vi opererer i. Gruppen består av tre primæravdelinger: Samfunnskontakt, Medarbeiderkommunikasjon og Publikumskontakt:

 • Samfunnskontakt søker å styrke livskvaliteten i samfunn Halliburton opererer i gjennom økonomiske bidrag, ansettelse av lokale og frivillig innsats fra ansatte.
 • Medarbeiderkommunikasjon skaper og leverer profesjonelle trykte, nettbaserte og multimediebaserte kommunikasjoner til Halliburtons ansatte.
 • Publikumskontakt (PR) samhandler med media og bidrar til å styrke og forvalte Halliburtons omdømme og image blant interessenter.

Menneskelige ressurser (HR)

Menneskelige ressurser rekrutterer nyansatte og gir nåværende ansatte muligheter i form av opplæring, karriereutvikling, fordeler og andre ressurser som gjør det lett å jobbe bra og få et godt liv for medlemmer av Halliburton-teamet. Noen viktige avdelinger i Menneskelige ressurser-gruppen:

 • Talentjakt
 • Opplæring
 • Fordeler
 • Kompensasjon
 • Medarbeiderrelasjoner
 • Informasjonssystemer for menneskelige ressurser
 • Menneskelige ressurser internasjonalt

Informasjonsteknologi

Folk med IT-utdanning er sentrale i alt vi gjør hos Halliburton. Ikke bare har de vært avgjørende for vår evne til å levere svært mange forskjellige robuste løsninger til kundene våre, de spiller også en viktig rolle for fremtiden når vi skal utvikle og levere flere høyteknologiske løsninger for å øke avkastningen på investeringer i leteboringsprosjekter, få mest mulig langsiktig produksjon i eksisterende felt, og minske tiden det tar før et nytt felt kommer i produksjon.

Halliburtons IT-organisasjon er stor og variert. Vi finnes verden over, dekker virksomhetens ressursplanlegging og utvikling av forretningssystemer, ingeniørarbeid på brønnstedet, utvikling av datainnhenting og implementering av infrastruktur i konsernet. Halliburtons IT-team kan derfor tilby svært mange og varierte karrieremuligheter for nyutdannede. Det følgende er noen av ansvarsområdene du kan få i hver IT-gruppe:

 • Applikasjonstjenester – Bidra med applikasjonsutvikling, support, sikkerhet og integrering på tvers av en lang rekke systemer fra enestående ressursplanleggingssystemer for virksomheter til spesialsystemer på fjerne brønnsteder.
 • Arkitektur og strategi – Skape en overordnet visjon for teknologier i embryofasen, utviklingsfasen og til og med den modne fasen, med fokus på data og informasjon, nettverkstilgang, informasjonssikkerhet, programvareutvikling og webstrategi.
 • Virksomhetens infrastruktur –  Implementere det grunnleggende IT-stamnettet med fokus på:
 • Virksomhetens datasenteroperasjoner
 • Bakkontoroperasjoner
 • Databaseadministrasjon og digitale konsulenttjenester
 • Forsknings- og utviklingsstøtte, Enterprise Management
 • Sikkerhetstjenester
 • Konvergerte (samlede) nettverksoperasjoner
 • Globale tjenester​ – Justeres tett i forhold til forretningsbehov ved å fokusere på forretningsprosessoptimalisering og -opplæring, sanntidsoperasjoner og kommersiell IT-støtte (konsulenttjenester).
 • Prosjekttjenester og prosjektledelse – Fokus på IT-porteføljestyring og kommunikasjon med en konsekvent tilnærming til endringshåndtering, kommunikasjon med interessenter og prosjektrapportering.

Eksperter innen informasjonsteknologi leverer forretningsarkitektur, prosessforbedringer og systemer for å støtte og bygge videre på Halliburtons interne og eksterne IT-miljø.

Vi leter etter personer som er flinke til å jobbe med komplekse tekniske problemer, og som har lett for å formidle kompleks informasjon, løse problemer og oppfylle behovene til interne kunder på alle nivåer i organisasjonen. Du bør ha en IT-relatert grad på bachelor-nivå i en disiplin som for eksempel informatikk, informasjonsstyring, prosjektledelse, programmering av programvare/applikasjoner, eller innen forskjellige ingeniørtekniske områder.

Juridisk

Juridisk avdeling leverer juridisk støtte til Halliburtons globale forretningsaktiviteter. Med advokater plassert i kontorer over hele verden, representerer juridisk avdeling selskapets juridiske interesser i alle jurisdiksjoner og i forhold til alle problemer. Juridisk avdeling består av følgende praksisområder:

 • Regler for god forretningsskikk
 • Kommersielt
 • Bedriftsledelse
 • Ansettelse
 • Miljø/eiendom
 • Immaterielle rettigheter
 • Samsvar med internasjonale handelsregler
 • Forhold til styresmakter
 • Juridiske forretninger
 • Rettsaker
 • Offentlig rett
 • Arkiver og informasjonsforvaltning

Forvaltning av leveringskjeden (SCM) er den største støttegruppen innenfor Halliburton. Dette teamet av globale eksperter har ansvar for å skaffe, håndtere, forvalte, produsere og transportere materialer og ferdige varer til interne og eksterne kunder på våre lokasjoner verden over. Som medlem av Halliburtons Leveringskjede-organisasjon, vil du jobbe i en av to grupper: Produksjon eller PM&L (Procurement, Materials and Logistics). Begge spiller en viktig rolle innen innføring av strategier for å sikre at varene er på de riktige stedene til riktig tid, i riktig mengde og til en akseptabel kostnad.

Du vil utvikle og implementere strategier for å sikre at materialene vi trenger verden over, ankommer de riktige stedene, til riktig tid, i riktig mengde og til en akseptabel kostnad. Kollektivt kan disse oppgavene ha en vesentlig innvirkning på selskapets lønnsomhet. Noen av dine ansvarsområder kan være:

 • Håndtering av leverandørrelasjoner
 • Finne kilder til varer og tjenester globalt
 • Effektiv planlegging for produksjon og etterspørsel
 • Lageradministrasjon
 • Håndtere produktbevegelser
 • Sikre materialkvalitet.

Leveringskjede gir nyutdannede mulighet til å delta i SCMP (Supply Chain Management Program). I dette nyskapende 2½ års-programmet roterer deltakerne gjennom fem seks-måneders oppdrag i forskjellige Leveringskjede-funksjonsgrupper verden over. SCMP-kandidatene får prøve seg på prosjekter med høy verdi og stor viktighet for å få bred eksponering mot Halliburtons $4 milliarders leveringskjedeorganisasjon. Dette programmet er en snarvei til ledende roller innen Halliburton og internasjonale oppdragsmuligheter for nyutdannede.

Vi ser etter folk som kan tenke kritisk og strategisk og kommunisere effektivt, og som har et sterkt ønske om å levere enestående service. Du bør ha en bachelor- eller mastergrad innen leveringskjede, produksjonsorganisering, mekanikk, bedriftsledelse eller bedriftsøkonomi.

Karriere i Halliburton: Mikala Production Group Leader

Mikala
Production Group Leader
Supply Chain Management Program
Spring, Texas

Karriere i Halliburton: Serrano som er Supply Chain Management Engineer

Hvordan er det egentlig å jobbe for et av verdens største energiserviceselskaper? Lær om mulighetene, kulturen, reiser og mye mer fra de som vet best - medlemmene av Halliburton-teamet.

Serrano
Supply Chain Management Engineer
Carrollton, Texas