Dette gjør vi

Halliburton ble grunnlagt I 1919 og er et av verdens største oljeserviceselskaper. Vi har omtrent 40.000 ansatte som repersenterer 130 nasjonaliteter i 70 land. Konsernet betjener oppstrøms olje og gass industrien gjennom livssykusen i reservoaret.

Vi leter etter hydrokarboner, overvåker geologiske data, samt foretar boring, formasjonsvurderinger, brønnkostruksjoner og komplettering. Vi optimaliserer produksjon gjnnom feltes levetid.

  • Ved hjelp av de nyeste geologiske teknologiene lager Halliburton data som gjør det lettere for kundene dine å finne olje og naturgass.
  • Når hydrokarboner lokaliseres, har vi løsninger for å fastslå om olje og gass kan produseres.
  • Hvis en brønn anses som bærekraftig, leverer vi tjenestene som olje- og gasselskapene trenger for å starte produksjon. Gjennom feltets levetid hjelper vi kundene våre med å maksimere produksjon og gjenvinning, og med å utvinne reserver fra vanskelige geologiske miljøer.
  • Halliburton tilbyr også brønnintervensjon, trykkontroll og rørlednings- og prosesstjenester.

Det kreves et team av medarbeidere – de riktige medarbeiderne – for å møte disse utfordringene og levere løsningene. Halliburton tilbyr praksisplasser og nybegynnerstillinger til studenter og nyutdannede som har et sterkt ønske om å få bruke utdanningen sin i en givende karriere. Er du den personen?